ประกาศบริษัท ที่ 8/2558 ธนาคารกสิกรงดให้บริการชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบ