วิธีการตรวจดูเวลาเข้า-ออก ผ่านระบบ Web time Attendance

 

การเข้าสู่ระบบ Web time Attendance

      การเข้าใช้ระบบ Web time Attendance นั้น จะสามารถเข้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของทางการบินไทยเท่านั้น (ณ ปัจจุบัน) โดยสามารถเข้าผ่านลิ้งค์ URL : http://57.59.2.126/webtime/default1.aspx เมื่อทำการเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าต่างล็อคอิน

  • การล็อคอินในส่วน Username: ใส่รหัสพนักงาน | Password: ใส่เป็นรหัสของตนเอง (กรณีพนักงานเก่า) *หากลืมรหัสผ่านกรุณาทำการติดพนักงานฝ่ายบุคคลเพื่อให้ทำการรีเว็ทพาสเวิร์ดให้
  • กรณีที่เป็นพนักงานใหม่ หรือ พนักงานที่ได้รับการรีเซ็ทพาสเวิร์ด ในช่อง Password ให้ใส่เป็น 0000 และหลังจากทำการล็อคอินให้ทำการเปลี่ยน Password ใหม่อีกครั้ง
  • สำหรับพนักงานใหม่ที่เซ็นสัญญาไปได้ไม่นานจะยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ต้องรอผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มเข้าสู่ระบบก่อน

หน้าต่างระบบ Web time Attendance

      เมื่อทำการเข้าสู่ระบบมาแล้วจะพบกับหน้าแรก โดยจะส่วนประกอบต่างๆ โดยส่วนที่สำคัญเป็นส่วนที่จะต้องใช้งานมากที่สุดจะเป็นในส่วนแถบเมนู โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

  • เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อทำการเอาเม้าส์ไปชี้ที่ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน จะขึ้นให้กดเปลี่ยนรหัสผ่าน (ภาพที่ 2-2) โดยเมื่อทำการเข้ามาแล้วระบบจะให้กรอก รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่พร้อมการยืนยันรหัสผ่านใหม่ เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
  • ตรวจสอบเวลาเข้า ออกงาน เมื่อทำการเอาเม้าส์ชี้ไปที่ เมนูตรวสอบเวลาการทำงานต่างๆ จะมีเมนูย่อยแสดงขึ้น โดยในส่วนนี้เราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนบนสุดเท่านั้น

      โดยจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งออกเป็น 4 เมนูย่อย ซึ่งในส่วนเมนูย่อยนี้ จะสามารถแบ่งประเภทข้อมูลออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลดิบ และข้อมูลหลังการประมวลผล

      ข้อมูลดิบ เป็นข้อมูลที่เมื่อทำการสแกนนิ้วแล้วจะวิ่งเข้าระบบและตรวจสอบได้ทันที โดยจะมีการแสดงจำนวนครั้งที่และเวลาที่ได้สแกน (สามารถใช้เช็คว่าสแกนนิ้วได้กรณีที่ไม่แน่ใจ)

      ข้อมูลหลังประมวลผล เป็นข้อมูลที่จะทำการจับครั้งที่แสกนล่าสุดและเวลามาประมวลผลและแสดงผลเป็นเวลาเข้าและออกของพนักงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร

ซึ่งจะมีการแบ่งรูปแบบการแสดงผลอีก 2 แบบ

      แยกตามวันที่ ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลของวันเดียวเท่านั้น

      แยกตามพนักงาน ส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลที่สามารถเลือกช่วงเวลาให้แสดงผลได้

  • การปริ้นรายงานการทำงาน สามารถดำเนินการได้โดยการเข้าไปที่ เมนูตรวจเวลาการทำงานต่างๆ และเลือกเมนูย่อยที่ 4 “ตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผลวันทำงาน แยกตามพนักงาน

      จากนั้นให้ทำการเลือกระยะการทำงานที่จะปริ้นซึ่ง โดยปกติ จะเลือกเป็นช่วงเวลาของเดือนที่ผ่านมา โดยจะต้องทำการปริ้นรายงานการทำงานและส่งให้ผู้ประสานงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ของเดือนใหม่ เช่น ขึ้นเดือนใหม่เดือนธันวาคม ให้ทำการเลือกช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือน และทำการปริ้นส่งรายงานการทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม เป็นต้น  เมื่อเลือกช่วงเวลาเสร็จแล้วให้ทำการกด แสดงรายการ

      จะมีหน้าต่างแสดงเวลาการเข้า-ออก ของทั้งเดือน (กรณีนี้เลือกเป็นเดือน พฤศจิกายน) และจะแสดงการลาๆ ต่าง ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนปริ้น หากมีวันที่เราไม่ได้สแกนเข้า-ออก เนื่องจากแสกนนิ้วไม่ติดหรือลืมบัตรพนักงาน ให้ทำการเขียนใบลงเวลาและส่งให้ผู้ประสาน (สมควรที่จะตรวจสอบการสแกนนิ้วเป็นครั้งคราว เพื่อจะได้เขียนใบลงเวลาและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด)

      เมื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วให้ทำการกดที่ภาพก่อนพิมพ์ จะมีแจ้งเตือนขึ้น “คุณต้องการดูภาพก่อนพิมพ์ใช่หรือไม่ ?” ให้ทำการกด OK จะเป็นการดาวน์โหลดรายงานการทำงาน สามารถเปิดเอกสารและทำการปริ้นได้เลย จากนั้นให้ทำการเช็ครายงานอีกครั้งทำการเซ็นชื่อ และให้หัวหน้างานเซ็นชื่อ สุดท้ายทำการส่งให้กับผู้ประสานงาน โดยไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ