เปิดรับสมัคร Customer Service Agent ประจำสถานีภูเก็ต