สาระน่ารู้เกี่ยวกับแรงงาน ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565