รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent)