ประกาศแผนกบุคคล เรื่องค่าปรับประกันสังคม (กรณีลาออกล่าช้า)