ประกาศแผนกบุคคล เรื่อง อนุมัติให้บริษัท เซเว่นเดย์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการติดตามหนี้สินของพนักงานแทนบริษัท