ประกาศแผนกบุคคล เรื่องคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบินบริษัท การบินไทย จำกัด