ประกาศบริษัท/คำสั่งบริษัท

คำสั่งบริษัท ที่ 04-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คำสั่งบริษัท ที่ 04-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

[pdf-embedder url="https://www.wingspantg.com/wp-content/uploads/2023/04/คำสั่งบริษัท-ที่-04-2566-เรื่อง-แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-PDPA.pdf" title="คำสั่งบริษัท ที่ 04-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...

สื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจการบิน ประจำเดือนพฤษจิกายน 2565

สื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน และทิศทางของธุรกิจการบิน ประจำเดือนพฤษจิกายน 2565

สื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565Download