ประกาศบริษัท/คำสั่งบริษัท

Path to TG : Wingspan ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทั้ง 19 ท่าน

Path to TG : Wingspan ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทั้ง 19 ท่าน

Congratulations!!! 🙌  🎉   บริษัทวิงสแปนฯ บริษัทย่อยของการบินไทยขอแสดงความยินดี และร่วมภูมิใจกับน้องกลุ่มแรกของเราจำนวน 19 คน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติต่างๆ อย่างเข้มข้น จนได้มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำกับบริษัท การบินไทย ในตำแหน่ง Customer...

คำสั่งบริษัท ที่ 04-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คำสั่งบริษัท ที่ 04-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

[pdf-embedder url="https://www.wingspantg.com/wp-content/uploads/2023/04/คำสั่งบริษัท-ที่-04-2566-เรื่อง-แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-PDPA.pdf" title="คำสั่งบริษัท ที่ 04-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...