ประกาศบริษัทฯ ที่ 32/2561 เรื่องกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ประจำปี 2561 ให้พนักงาน CSA สถานีภูเก็ต