ประกาศบริษัทฯ ที่ 7/2562 เรื่องประกาศรายชื่อพนักงานขยัน ได้รับรางวัลชิงโชค (Lucky Draw) เทศกาลปีใหม่ 2562