ประกาศบริษัทฯ ที่ 46/2561 เรื่องขอเชิญพนักงานร่วมชิงโชครับของรางวัล เทศกาลปีใหม่ 2562