ประกาศบริษัทฯ ที่ 2/2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการจับรางวัลชิงโชคของพนักงาน