ประกาศบริษัทฯ ที่ 16/2564 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 (สำหรับพนักงานเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564)