ประกาศบริษัทฯ ที่ 16/2562 เรื่อง โครงการ “เพื่อนชวนเพื่อน” ร่วมงานกับเรา