ประกาศบริษัทฯ ที่ 1/2564 เรื่อง COVID-19 และการปฏิบัติตนระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่พำนักและลาไม่รับเงินเดือน