ประกาศบริษัทฯ ที่ 12/2564 วันหยุดตามประเพณี (ของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) สำหรับพนักงานที่เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2564