ประกาศบริษัทฯ ที่ 08-2566 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปีพ.ศ.2567 (สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2564)