ประกาศบริษัทฯ ที่ 07-2566 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปีพ.ศ.2567 (สำหรับพนักงานที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 01 กันยายน 2564)