สนับสนุนงานระบบ CHORUS

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ยินดีรับสมัครตำแหน่งงานผู้สนับสนุนงานระบบ CHORUS เพื่อปฏิบัติงานกับบริษัทการบินไทยฯ

ปฏิบัติงานเป็นผลัดตามที่บริษัทกำหนด

รายได้: 15,000 ++

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • เพศชายต้องที สด.43 หรือ สด.8
 • อายุ 20-40 ปี (หากอายุเกิน 40 ปี ต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่านบริการคลังสินค้า และปรษณียภัณฑ์ (DX) โดยมีหนังสือรับรองจากต้อนสังกัด)
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาชาวิชา (ยกเว้นแรงงานเดิมหากการศึกษาไม่ตรงตามที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (DX) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ โดยมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด)
 • TOEIC 350 หรือ THAI-TEP 33
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ไขข้อผิดผลาดในระบบ CHORUS มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการรับ/ส่ง ข้อมูลการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การเตรียมเอกสารเพื่อสมัครออนไลน์

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนา สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาคะแนน TOEIC หรือ THAI-TEP
 • หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถแคปรูปจากหมพร้อม)
 1. รวมไฟล์ประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว โดยสามารทำได้ผ่าน เว็บไซต์  https://combinepdf.com/
 2. แนบรูปถ่ายสีในใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
 3. รอนัดสัมภาษณ์หรือรายงานตัว กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากท่านต้องการส่งใบสมัครด้วยตนเองสามารถส่งใบสมัครได้ที่ คลังสินค้าภายในประเทศ โรงอาหาร อาคารจอดรถ P1  แผนที่: https://goo.gl/maps/Gd9n2tWiRJYxtLu3A

กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง (Walk-in) จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครอย่างน้อย 5 ชุด

เบอร์ติดต่อ: 02-137-4074 คุณชินพันธ์