ผู้ดูแลระบบ RSMS และ HR

รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลข้อมูลจำนวนเที่ยวบิน การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานในแต่ละเที่ยวบิน การคำนวนการใช้พนักงานในหน่วยงาน การทำสถิติการลา ของพนักงาน ข้อมูลจำนวนการทำล่วงเวลา