MECHANIC ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น

รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น,ซ่อมอุปกรณ์ฉุกเฉินในลานจอด,ซ่อมชิ้นส่วนของอุปกรณ์ภาคพื้น,ซ่อมบำรงยานพาหนะ, ซ่อม Unit Load Device (ULD)