MARKETING GROUND SERVICES

รายได้: ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำเอกสารสัญญาการขายบริการภาคพื้น ดำเนินการทวงถาม/ติดตามการชำระหนี้จากสายการบินลูกค้าที่มียอดหนี้คงค้างเกินช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน จัดทำการบันทึกข้อมูลสายการบินลูกค้าในระบบฐานข้อมูล จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ปฏิบัติงาน Sales Admin