Flight Documentation

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บ.การบินไทยฯ รับสมัครพนักงานหน้าที่
1.1 การให้บริการด้านเอกสารขาเข้าของสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
– เตรียมข้อมูลของเที่ยวบินจากสถานีต้นทาง เช่น รายชื่อลูกเรือ (Gen Dec), รายชื่อผู้โดยสาร (Passenger Manifest),  รายการของสินค้า (Cargo Manifest),     รายการไปรษณียภัณฑ์ (Mail Manifest)    โดยดึงข้อมูลจาก  Telex / e-mail    และจาก System ต่างๆ เพื่อจัดรวบรวมเป็นชุดและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองพิธีการบิน การท่าฯ, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานการบินพลเรือน
– ตรวจสอบเวลาเครื่องเข้า และที่จอด เพื่อออกไปรับเอกสารขาเข้าจากเครื่องและนำเข้ามาคัดแยกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– รวบรวมเอกสารต่างๆตามข้อกำหนด  จัดเป็นชุด Completed File ส่งให้กับกองพิธีการบินตรวจสอบความถูกต้อง
– ดำเนินการด้านเอกสารที่ห้องกองพิธีการบิน การท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
– เตรียมงานสำหรับวันถัดไป
1.2 การให้บริการด้านเอกสารขาออกของสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
– จัดเตรียมรายชื่อลูกเรือ (Gen Dec) เพื่อส่งไปสถานีปลายทาง  โดยการดึงจากระบบต่างๆเช่น Aircrew Report, จาก e-mail ของสายการบินลูกค้า, รายชื่อลูกเรือจากเที่ยวบินขาเข้า
– จัดส่งรายชื่อลูกเรือที่เตรียมไว้ ส่งไปสถานีปลายทาง ตามรูปแบบและจำนวนตามที่สายการบินหรือสถานีปลายทางต้องการ   เช่น   ส่งเป็น Hard Copy,  ส่งเป็น e-mail ไปยังสถานีปลายทาง
– รวบรวมเอกสารต่างๆตามข้อกำหนด จัดเป็นชุดและนำไปส่งมอบให้ที่เครื่อง
– รวบรวมเอกสารต่างๆตามข้อกำหนด จัดเป็นชุด Completed File ส่งให้กับกองพิธีการบินตรวจสอบความถูกต้อง
– ไปดำเนินการด้านเอกสารที่ห้องกองพิธีการบิน การท่าฯ
– เตรียมงานสำหรับวันถัดไป
1.3 ขับรถของหน่วยงาน เพื่อออกไปรับและจัดส่งเอกสารข้างต้น
1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติ
*  มีสัญชาติไทย
* เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี (เพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงใบ สด.8 หรือ สด.9 หรือ สต.43 เท่านั้น
* วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
* มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Microsoft Excel)
*++ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการตามหน้าที่
* สามารถทำงานได้เต็มเวลา และทำงานเป็นผลัดตามที่บริษัทกำหนดได้
* เป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
* สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
*** เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
***** ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ดี

++ รายได้ ++
# 550/วัน
# ค่ากะ 30 บาท
OT
Uniform

++ สถานที่ทำงาน ++
ปฏิบัติงานบริเวณ อาคารเทียบเครื่องบิน Concourse E ชั้น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ และศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC)
สังกัดกลุ่มงานควบคุมบริการสถานีกรุงเทพฯ (GB-A) บ.การบินไทยฯ

สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาคาร G2 (โรงอาหาร) ชั้น 2 บ.การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (สำนักงานย่อยบริษัท วิงสแปนฯ) ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรฯ 02-137-3784 พี่กุ้ง ธนพร

*** ต้องแต่งกายสุภาพ ***
– ชาย เสื้อเชิ้ต สีขาวแขนยาว กางเกงสแลกสีดำ รองเท้าคัชชูสีดำ
– หญิง เสื้อเชิ้ต สีขาวแขนยาว กระโปรงสีดำ รองเท้าคัชชูสีดำ

ขั้นตอนการสมัคร (Document & Grooming Screen)

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ONLINE ในเว็บไซต์

 2. แนบ File เอกสารประกอบการสมัครแบบ pdf. และจัดเรียงเอกสาร Scan เป็น File เดียวกัน ตามลำดับดังนี้

 • Resume
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียบบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน

3. รอนัดสัมภาษณ์ (กรณีคุณสมบัติครบ)

หมายเหตุ
 • การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)
  – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
  – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี / เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร