พนักงานขับรถในลานจอดเครื่องบิน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บ.การบินไทยฯ รับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถให้บริการในลานจอดเครื่องบิน

เพื่อปฏิบัติงานขับรถบันได,รถสายพานลำเลียงสัมภาระ (CVB) และรถอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • พนักงานขับรถลากจูง / วันละ 550.- /ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน
 • พนักงานขับรถอุปกรณ์/บันได  / วันละ 550.- /ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน
 • พนักงานขับรถโทว์บาร์  / เงินเดือน 12,500.- /ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน
 • พนักงานขับรลีดเดอร์ เคบิ้น  / วันละ 550.- /ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน
 • ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์  / เงินเดือน 13,285.- /ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
 • พนักงานควบคุมอุปกรณ์  / วันละ 735.- /ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน

* คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินต้องมีหนังสือรับรองจากแผนกที่เคยปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี)
– ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มี สด.8/สด.43
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีใบขับขี่ประเภท 2 (ท2) ของกรมขนส่งทางบกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

++ รายได้ วันละ 550 บาทขึ้นไป ++ ไม่รวมโอที ++

+สวัสดิการ +
   – ยูนิฟอร์ม
   – ประกันอุบัติเหตุ
   – ประกันสังคม
   – กองทุนทดแทน
   – ตวจสุขภาพประจำปี
   – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   – สหกรณ์กิจการบินไทยฯ

เอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 4 ชุด ดังนี้
   – สำเนาบัตรประชาชน
   – สำเนาทะเบียนบ้าน
   – สำเนาหลักฐานการศึกษา
   – สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไป
   – สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น
   – สำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีน
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาคาร G2 (โรงอาหาร) ชั้น 2 บ.การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (สำนักงานย่อยบริษัีท วิงสแปนฯ) ทุกวันทำการเวลา 09:00 – 15:00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรฯ 02-137-3784, 02-137-3785

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร ONLINE ในเว็บไซต์

 2. แนบ File เอกสารประกอบการสมัครแบบ pdf. และจัดเรียงเอกสาร Scan เป็น File เดียวกัน ตามลำดับดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียบบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Trancript+หนังสือรับรองการจบการศึกษา)
 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8/สด.43 เท่านั้น (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน,ใบผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไป
 • สำเนาหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน

3. รอนัดสัมภาษณ์กรณีผ่านการคัดเลือก (คุณสมบัติผ่าน)