บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงาน ประจำคลังสินค้า (CARGO) บ.การบินไทยฯ สนามบินสุวรรภูมิ

คุณสมบัติ #
– ชาย/หญิง (ชาย ต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) 

    – อายุ 21-40 ปี

    – วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
>>>> เงินเดือน 10,500 บาท/เดือน
>>>> มีค่ากะ 30 บาท (กะดึก)
>>>> มีเบี้ยขยัน 1,000 บาท

>>>> มีโอที
>>>> สามารถเข้ากะได้
*** เข้างานใหม่ รับ 4,000 บาท ***
วันและเวลารับสมัครงาน วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์  เท่านั้น
เช้า เวลา 09.00-10.00 น  บ่าย 13.00-14.00 น.
+ สวัสดิการ +
   – ยูนิฟอร์ม
   – ประกันอุบัติเหตุ
   – ประกันสังคม
   – กองทุนทดแทน
   – ตวจสุขภาพประจำปี
   – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   – สหกรณ์กิจการบินไทยฯ

เอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 4 ชุด ดังนี้
   – สำเนาบัตรประชาชน
   – สำเนาทะเบียนบ้าน
   – สำเนาหลักฐานการศึกษา
   – สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น
   – สำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีน

ขอคนพร้อมเริ่มงาน

สถานที่รับสมัคร : อาคาร P1 (โรงอาหาร) เขตฟรีโซน คลังสินค้าภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ