ผู้ช่วย FSC

รายได้: ตามตกลง

คุณสมบัติ

จะมีการอัพเดทเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดเตรียมเอกสาร และ Escort ลูกเรือ in-out ของเที่ยวบิน Charter