สมัครงาน

สมัครงาน (ตำแหน่งงานทั่วไป)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงานทั่วไป หลายอัตรา 30 ธันวาคม 2565
ครัวการบิน (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
พนักงานประจำครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
CARGO (คลังสินค้า)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
พนักงานประจำคลังสินค้า (Foreman) - 22 ธันวาคม 2565
Warehouse Operator - 22 ธันวาคม 2565
สนับสนุนงานระบบ CHORUS หลายตำแหน่ง 22 ธันวาคม 2565
CARGO (Commercial)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
Cargo Space & Data Support Agent หลายตำแหน่ง 22 มีนาคม 2566
งานสายช่าง (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
Data Entry Supervisor หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Aircraft Engineer Trainee หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Safety Officer 1 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
A/C Engineer 2 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
A/C STORE KEEPER 2 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
SUP. A/C STORE KEEPER หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
PERSONNEL OFFICER 2 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Marketing Research Analyst 1 (งานขาย) หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Marketing Research Analyst 1 (พิสูจน์อักษร) หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Accounting Officer 1 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Finance Analyst 1 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Senior Clerk หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Computer Service Engineer 2 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
System Programmer 2 หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
Draftman Trainee หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
LD. A/C STORE KEEPER หลายอัตรา 29 ธันวาคม 2565
บริการภาคพื้น (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
พนักงานขับรถในลานจอด หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Ramp Controller หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Loading Officer หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Aircraft Marshaller หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Assist Flight Operation Officer หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Loader หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Equipment Operator (ควบคุมอุปกรณ์ระวางบรรทุก) หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Driver หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Equipment Operator (ขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการเครื่องบิน) หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Aircraft Tractor Driver หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Helper Equipment Operator หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Leader หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Cabin Cleaner หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Store Keeper 2/Driver หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Store Helper 3/Driver หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Store Attendant 3 หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
MECHANIC ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
MARKETING GROUND SERVICES หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
SALES & SERVICE หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
ผู้ดูแลระบบ RSMS และ HR หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Ramp Agent หลายอัตรา 10 มกราคม 2566
Cargo Tractor Driver หลายอัตรา 10 มกราคม 2566
IT Support หลายอัตรา 10 มกราคม 2566
CUSTOMER SERVICE AGENT
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
Ground Attendant หลายอัตรา 1 มีนาคม 2566
Flight Documentation หลายอัตรา 12 ธันวาคม 2565
General Helper หลายอัตรา 12 ธันวาคม 2565
Supporter หลายอัตรา 12 ธันวาคม 2565
ผู้ช่วย FSC หลายอัตรา 12 ธันวาคม 2565
Ticketing And Reservation 20 14 ธันวาคม 2565
ครัวการบิน (สนามบินดอนเมือง)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
พนักงานประจำครัวการบินดอนเมือง 53 22 ธันวาคม 2565
งานสายช่าง (สนามบินดอนเมือง)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
Overhaul shop Mechanic - 22 ธันวาคม 2565
Fiber, Paint & Clean หลายอัตรา 22 ธันวาคม 2565
Aircraft Maintenance Planner หลายอัตรา 10 มกราคม 2566
Maintenance Planner หลายอัตรา 10 มกราคม 2566
สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดี-รังสิต)
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
สนามบินต่างจังหวัด
ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ วันที่ลงประกาศ
General Helper (เชียงใหม่) หลายอัตรา 30 ธันวาคม 2565
House keeper (เชียงใหม่) หลายอัตรา 30 ธันวาคม 2565
House keeper (ภูเก็ต) หลายอัตรา 30 ธันวาคม 2565
Auto mechanic (เชียงใหม่) หลายอัตรา 30 ธันวาคม 2565
Cabin cleaner (เชียงใหม่) หลายอัตรา 30 ธันวาคม 2565

ฝึกงานสหกิจศึกษา

ลงชื่อประสงค์ฝึกงาน