คำสั่ง บริษัท ที่ 4/2558 เรื่อง การบันทึกเวลาทำงาน (การสแกนนิ้วมือ) เข้า-ออก ประจำพื้นที่ ที่พนักงานปฏิบัติงาน