ข่าวดี สอบ THAI-TEP ก็สมัครแอร์การบินไทยได้ สอบถามรายละเอียดได้เลย