กำหนดการเทศนาธรรม เรื่อง ความสุขในชีวิตของคนทำงาน (Happy workplace) โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กล.ยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 07:00 – 09:00 น. ณ ฝ่ายบริการอุปกรณืภาคพิ้น (D2)