• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น CUSTOMER SERVICE AGENT รุ่นที่ 35