• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558