• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รอบ 2 วันที่ 11 - 19 มกราคม 2559 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่นี่ คลิ๊ก!!!!