• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent (รุ่นที่ 34) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ภูเก็ต,กระบี่,เชียงใหม่ (WALK-IN)