• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อปฏิบัติงานให้กับ สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2557