ประกาศแผนกบุคคล เรื่องการรับสมัครงานทุกตำแหน่งและทุกพื้นที่