ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent รุ่น 39